ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 30
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (89ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (89ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 955ដង
CD 30
89 ខ្សែអាត់

CD 30
ចាន់ សុជន
1
1010A.MP3
បានស្តាប់ 74ដង | បានទាញយក 89
2
1011A.MP3
បានស្តាប់ 44ដង | បានទាញយក 47
3
1011B.MP3
បានស្តាប់ 36ដង | បានទាញយក 31
4
1011C.MP3
បានស្តាប់ 26ដង | បានទាញយក 26
5
1011D.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 29
6
1011E.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 36
7
1012A.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 31
8
1012B.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 33
9
1012C.MP3
បានស្តាប់ 15ដង | បានទាញយក 30
10
1013A.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 32
11
1013B.MP3
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 32
12
1014A.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 30
13
1015A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 19
14
1016A.MP3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 31
15
1016B.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 29
16
1016C.MP3
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 27
17
1016D.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 35
18
1016E.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 32
19
1017A.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 35
20
1017B.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 33
21
1018A.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 44
22
1019A.MP3
បានស្តាប់ 16ដង | បានទាញយក 43
23
1019B.MP3
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 33
24
1020A.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 34
25
1020B.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 30
26
1020C.MP3
បានស្តាប់ 15ដង | បានទាញយក 42
27
1020D.MP3
បានស្តាប់ 19ដង | បានទាញយក 19
28
1021A.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 42
29
1022A.MP3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 32
30
1022B.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 43
31
1024A.MP3
បានស្តាប់ 15ដង | បានទាញយក 31
32
1024B.MP3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 22
33
1025A.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 42
34
1025B.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 34
35
1026A.MP3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 35
36
1026B.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 33
37
1026C.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 28
38
1027A.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 33
39
1028A.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 35
40
1029A.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 33
41
1030A.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 28
42
1031A.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 25
43
1032A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 31
44
1033A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 31
45
1033B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 39
46
1034A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 34
47
1035A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 31
48
1036A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 35
49
1037A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 43
50
1037B.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 27
51
1038A.MP3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 34
52
1039A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 40
53
1039B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 29
54
1040A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 38
55
1041A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 31
56
1041B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 24
57
1042A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 23
58
1043A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 19
59
1043B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 34
60
1044A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 33
61
1044B.MP3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 28
62
1044C.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 26
63
1045A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 28
64
1045B.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 31
65
1045C.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 21
66
1045D.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 41
67
1046A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 23
68
1046B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 34
69
1047A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 34
70
1048A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 36
71
1048B.MP3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 35
72
1049A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 28
73
1049B.MP3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 35
74
1049C.MP3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 42
75
1049D.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 32
76
1050A.MP3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 36
77
1050B.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 39
78
1051A.MP3
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 29
79
1051B.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 32
80
1052A.MP3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 43
81
1052B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 32
82
1053A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 36
83
1053B.MP3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 29
84
1053C.MP3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 33
85
1053D.MP3
បានស្តាប់ 18ដង | បានទាញយក 33
86
1053E.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 40
87
1053F.MP3
បានស្តាប់ 25ដង | បានទាញយក 70
88
1054A.MP3
បានស្តាប់ 20ដង | បានទាញយក 41
89
1054B.MP3
បានស្តាប់ 51ដង | បានទាញយក 43
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
23
87
15
85
13
67
6
59
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៩៤
ម្សិលមិញ ១៤១
សរុប ២០៦,០៣០
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 11,518 (ទាញយក ១២១,៩៩១)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៥៤
ចំនួនអានសៀវភៅ ១,៨៩៩ (ទាញយក ៣៤,៤០៦)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៤៥,១០៨ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.