ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 32
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (90ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (90ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 664ដង
CD 32
90 ខ្សែអាត់

CD 32
ចាន់ សុជន
1
1088A.MP3
បានស្តាប់ 107ដង | បានទាញយក 55
2
1089A.MP3
បានស្តាប់ 63ដង | បានទាញយក 31
3
1090A.MP3
បានស្តាប់ 44ដង | បានទាញយក 22
4
1090B.MP3
បានស្តាប់ 27ដង | បានទាញយក 25
5
1091A.MP3
បានស្តាប់ 26ដង | បានទាញយក 22
6
1091B.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 19
7
1092A.MP3
បានស្តាប់ 16ដង | បានទាញយក 23
8
1093A.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 21
9
1094A.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 29
10
1094B.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 24
11
1095A.MP3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 22
12
1095B.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 23
13
1095C.MP3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 24
14
1096A.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 19
15
1097A.MP3
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 34
16
1098A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 18
17
1099A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 16
18
1100A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 15
19
1100B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 21
20
1101A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 15
21
1101B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 19
22
1102A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 21
23
1103A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 22
24
1103B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 19
25
1104A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 15
26
1104B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 14
27
1105A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 15
28
1106A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 21
29
1106B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 20
30
1106C.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 15
31
1107A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 14
32
1108A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 16
33
1109A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 18
34
1109B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 16
35
1110A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 24
36
1110B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 18
37
1110C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 19
38
1110D.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 16
39
1110E.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 20
40
1111A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 14
41
1111B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 16
42
1111C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 17
43
1112A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 17
44
1113A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 13
45
1113B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 16
46
1114A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 15
47
1115A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 13
48
1116A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 14
49
1117A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 13
50
1118A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 16
51
1119A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 16
52
1119B.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 17
53
1120A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 14
54
1120B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 16
55
1121A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 13
56
1121B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 13
57
1121C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 14
58
1121D.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 18
59
1121E.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 12
60
1122A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 14
61
1123A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 17
62
1124A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 12
63
1124B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 17
64
1124C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 18
65
1124D.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 15
66
1125A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 17
67
1125B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 17
68
1126A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 16
69
1126B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 18
70
1126C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 16
71
1127A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 89
72
1128A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 83
73
1128B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 96
74
1129A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 91
75
1130A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 82
76
1131A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 88
77
1132A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 88
78
1133A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 93
79
1134A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 87
80
1135A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 86
81
1135B.mp3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 92
82
1135C.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 97
83
1136A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 102
84
1136B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 100
85
1137A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 86
86
1137B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 92
87
1138A.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 113
88
1139A.MP3
បានស្តាប់ 25ដង | បានទាញយក 105
89
1139B.MP3
បានស្តាប់ 18ដង | បានទាញយក 124
90
1140A.MP3
បានស្តាប់ 111ដង | បានទាញយក 145
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
23
87
15
85
13
67
6
59
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៩០
ម្សិលមិញ ១៤១
សរុប ២០៦,០២៦
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 11,518 (ទាញយក ១២១,៩៩១)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៥៤
ចំនួនអានសៀវភៅ ១,៨៩៩ (ទាញយក ៣៤,៤០៥)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៤៥,១០៨ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.