ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 32
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (90ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (90ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 669ដង
CD 32
90 ខ្សែអាត់

CD 32
ចាន់ សុជន
1
1088A.MP3
បានស្តាប់ 108ដង | បានទាញយក 57
2
1089A.MP3
បានស្តាប់ 64ដង | បានទាញយក 39
3
1090A.MP3
បានស្តាប់ 44ដង | បានទាញយក 31
4
1090B.MP3
បានស្តាប់ 27ដង | បានទាញយក 31
5
1091A.MP3
បានស្តាប់ 26ដង | បានទាញយក 30
6
1091B.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 27
7
1092A.MP3
បានស្តាប់ 16ដង | បានទាញយក 30
8
1093A.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 27
9
1094A.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 35
10
1094B.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 31
11
1095A.MP3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 30
12
1095B.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 30
13
1095C.MP3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 32
14
1096A.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 27
15
1097A.MP3
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 42
16
1098A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 26
17
1099A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 23
18
1100A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 24
19
1100B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 28
20
1101A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 22
21
1101B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 27
22
1102A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 28
23
1103A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 28
24
1103B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 26
25
1104A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 22
26
1104B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 22
27
1105A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 23
28
1106A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 28
29
1106B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 28
30
1106C.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 22
31
1107A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 19
32
1108A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 24
33
1109A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 26
34
1109B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 22
35
1110A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 31
36
1110B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 25
37
1110C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 26
38
1110D.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 22
39
1110E.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 27
40
1111A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 21
41
1111B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 23
42
1111C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 24
43
1112A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 24
44
1113A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 20
45
1113B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 23
46
1114A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 22
47
1115A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 21
48
1116A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 21
49
1117A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 20
50
1118A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 23
51
1119A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 23
52
1119B.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 24
53
1120A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 21
54
1120B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 22
55
1121A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 20
56
1121B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 20
57
1121C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 21
58
1121D.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 24
59
1121E.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 19
60
1122A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 21
61
1123A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 24
62
1124A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 19
63
1124B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 24
64
1124C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 26
65
1124D.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 23
66
1125A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 24
67
1125B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 25
68
1126A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 23
69
1126B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 24
70
1126C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 22
71
1127A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 97
72
1128A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 90
73
1128B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 103
74
1129A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 98
75
1130A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 90
76
1131A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 96
77
1132A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 95
78
1133A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 101
79
1134A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 95
80
1135A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 93
81
1135B.mp3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 100
82
1135C.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 103
83
1136A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 110
84
1136B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 109
85
1137A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 94
86
1137B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 99
87
1138A.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 119
88
1139A.MP3
បានស្តាប់ 25ដង | បានទាញយក 112
89
1139B.MP3
បានស្តាប់ 18ដង | បានទាញយក 132
90
1140A.MP3
បានស្តាប់ 114ដង | បានទាញយក 152
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
56
147
20
131
17
111
7
108
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១១០
ម្សិលមិញ ១៩១
សរុប ២១៩,១៨៨
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 11,721 (ទាញយក ១២៨,៦៧០)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៥៨
ចំនួនអានសៀវភៅ ១,៩៤៦ (ទាញយក ៣៥,៩៧៦)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៤៩,៦៩៩ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.