ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 32
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (90ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (90ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 669ដង
CD 32
90 ខ្សែអាត់

CD 32
ចាន់ សុជន
1
1088A.MP3
បានស្តាប់ 108ដង | បានទាញយក 64
2
1089A.MP3
បានស្តាប់ 64ដង | បានទាញយក 45
3
1090A.MP3
បានស្តាប់ 44ដង | បានទាញយក 38
4
1090B.MP3
បានស្តាប់ 27ដង | បានទាញយក 38
5
1091A.MP3
បានស្តាប់ 26ដង | បានទាញយក 37
6
1091B.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 34
7
1092A.MP3
បានស្តាប់ 16ដង | បានទាញយក 37
8
1093A.MP3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 34
9
1094A.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 42
10
1094B.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 37
11
1095A.MP3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 36
12
1095B.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 37
13
1095C.MP3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 38
14
1096A.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 34
15
1097A.MP3
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 49
16
1098A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 33
17
1099A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 30
18
1100A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 32
19
1100B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 35
20
1101A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 29
21
1101B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 34
22
1102A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 35
23
1103A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 34
24
1103B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 33
25
1104A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 29
26
1104B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 29
27
1105A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 30
28
1106A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 35
29
1106B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 35
30
1106C.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 29
31
1107A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 25
32
1108A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 31
33
1109A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 33
34
1109B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 29
35
1110A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 38
36
1110B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 32
37
1110C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 33
38
1110D.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 29
39
1110E.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 35
40
1111A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 28
41
1111B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 31
42
1111C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 32
43
1112A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 31
44
1113A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 27
45
1113B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 30
46
1114A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 29
47
1115A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 29
48
1116A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 27
49
1117A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 26
50
1118A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 30
51
1119A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 29
52
1119B.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 31
53
1120A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 28
54
1120B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 29
55
1121A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 27
56
1121B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 27
57
1121C.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 27
58
1121D.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 32
59
1121E.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 26
60
1122A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 28
61
1123A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 31
62
1124A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 26
63
1124B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 31
64
1124C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 33
65
1124D.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 30
66
1125A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 30
67
1125B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 32
68
1126A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 30
69
1126B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 30
70
1126C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 29
71
1127A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 105
72
1128A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 99
73
1128B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 111
74
1129A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 106
75
1130A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 98
76
1131A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 105
77
1132A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 105
78
1133A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 110
79
1134A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 106
80
1135A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 102
81
1135B.mp3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 108
82
1135C.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 112
83
1136A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 118
84
1136B.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 117
85
1137A.MP3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 102
86
1137B.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 108
87
1138A.MP3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 128
88
1139A.MP3
បានស្តាប់ 25ដង | បានទាញយក 123
89
1139B.MP3
បានស្តាប់ 18ដង | បានទាញយក 143
90
1140A.MP3
បានស្តាប់ 114ដង | បានទាញយក 160
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
87
213
25
204
28
176
10
172
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៣៥
ម្សិលមិញ ១៩៧
សរុប ២៤០,៦១៣
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 12,024 (ទាញយក ១៣៩,០៧១)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៦០
ចំនួនអានសៀវភៅ ២,០៥៨ (ទាញយក ៣៨,៨៦៩)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៥៦,៣៣៥ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.