ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 33
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (84ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (84ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 130ដង
CD 33
84 ខ្សែអាត់

CD 33
ចាន់ សុជន
1
1141A.MP3
បានស្តាប់ 22ដង | បានទាញយក 11
2
1142A.MP3
បានស្តាប់ 12ដង | បានទាញយក 10
3
1142B.MP3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 8
4
1143A.MP3
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 10
5
1143B.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 7
6
1143C.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 7
7
1143D.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 9
8
1144A.MP3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 8
9
1145A.MP3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 11
10
1146A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 9
11
1147A.MP3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 11
12
1147B.MP3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 8
13
1148A.MP3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 7
14
1148B.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 7
15
1148C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 9
16
1148D.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
17
1148E.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 7
18
1149A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 9
19
1150A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 11
20
1151A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 9
21
1151B.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 6
22
1151C.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 15
23
1151D.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 10
24
1151E.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 11
25
1152A.MP3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 11
26
1152B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 13
27
1153A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
28
1154A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 11
29
1154B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 12
30
1155A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 9
31
1155B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 9
32
1156A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 12
33
1156B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 12
34
1157A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 11
35
1157B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 13
36
1158A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
37
1159A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
38
1160A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
39
1160B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
40
1160C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
41
1161A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
42
1161B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
43
1162A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 5
44
1163A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
45
1163B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
46
1164A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
47
1165A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
48
1166A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
49
1166B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
50
1167A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 5
51
1167B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
52
1168A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
53
1168B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 6
54
1169A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
55
1169B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
56
1170A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
57
1170B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
58
1171A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
59
1171B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 6
60
1171C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
61
1171D.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
62
1172A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
63
1172B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 5
64
1172C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 6
65
1172D.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 9
66
1172E.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 11
67
1172F.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
68
1173A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 15
69
1174A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 13
70
1174B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 10
71
1174C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 8
72
1175A.MP3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 10
73
1175B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 13
74
1176A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 11
75
1176B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 9
76
1177A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 7
77
1177B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 10
78
1178A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 13
79
1178B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 10
80
1178C.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 10
81
1179A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 16
82
1179B.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 21
83
1180A.MP3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 20
84
1180B.MP3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 19
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
23
83
14
81
12
65
4
56
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៤២៤
ម្សិលមិញ ១៦៥
សរុប ២០៥,១៩៨
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 11,497 (ទាញយក ១២១,៧៧៤)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៥៤
ចំនួនអានសៀវភៅ ១,៨៩៧ (ទាញយក ៣៤,២៤៧)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៤៤,៨២៩ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.